Թեստ։ Տեխնիկական SEO (ձայնագրված տարբերակով դասերի մասնակիցների համար)

Թեստի միջոցով ոչ միայն կստուգվեն տեսական գիտելքիները, այլև հնարավորություն կտրվի ստուգելու պրակտիկայում դրանք կիրառելու հմտություններրը։ Խնդրում ենք թեստը լրացնել 3-5 օրյա ժամկետում, միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում կարող եք լրացնել մինչև 10-օրյա ժամանակահատվածում։