Մոդուլ 3։ Բանալի բառեր

Արժեքը ՝

100000 ֏
Մոդուլ 3։ Բանալի բառեր

Դասընթացի մասին

Բանալի բառերը այն բառերը կամ արտահայտություններն են, որոնցով կայքի տարբեր էջեր երևում են որոնողական համակարգերում։ Ճիշտ ընտրված բանալի բառերը կօգնեն գեներացնել վաճառքներ։

Դասընթացի բովանդակություն

videoԴասի ձայնագրություններ Սկսել
videoԴասի սլայդը Սկսել
videoԴասի ձայնագրություններ Սկսել
videoԴասի սլայդը Սկսել
videoԴասի ձայնագրություններ Սկսել
videoԴասի սլայդը Սկսել
videoԴասի ձայնագրություններ Սկսել
videoԴասի սլայդը Սկսել
Արմեն Թադևոսյան

Արմեն Թադևոսյան

SEO մասնագետ Uteach ընկերությունում

Դասավանդողի մասին

1,5 տարուց ավել սկզբում Off-page, ապա ընդհանուր SEO-ում է մասնագիտացել։ Տարատեսակ համայնքների և խմբերի միջոցով կարողացել է ձեռք բերել պրակտիկ գիտելիքներ և էլ ավելի խորացել 2 գլխավոր գործոնների՝ կոնտնետի և հղումների վրա։