Մոդուլ 2։ Տեխնիկական SEO

Անվճար
Մոդուլ 2։ Տեխնիկական SEO

Դասընթացի մասին

Տեխնիկական SEO-ն ապահովում է օպտիմիզացված տեխնիկական հատված, կայքի լավ կառուցվածք ու որոնողական համակարգերին հասանելի կայք։ Այս մոդուլը հնարավորություն կտա ծանոթանալ որոնողական համակարգերի դասակարգման գործոններին և կայքի տեխնիկական հատվածը օպտիմիզացնելուն։

Դասընթացի բովանդակություն

videoԴասի ձայնագրությունները
videoԴասի սլայդը
videoԴասի ձայնագրությունները
videoԴասի սլայդը
videoԴասի ձայնագրությունները
videoԴասի սլայդ
videoԴասի ձայնագրությունները
videoԴասի սլայդը
videoԴասի ձայնագրությունները
videoԴասի սլայդն ու նյութերը
Գոշ Թոսունյան

Գոշ Թոսունյան

SEO մասնագետ SaaS ոլորտում

Դասավանդողի մասին

Ունի բավականին խորը փորձառություն SaaS սեկտորում SEO-ի։ 6 տարուց ավելի աշխատելով SEO-ում՝ կարողանում է տեսնել SEO-ի ամբողջական պատկերը, ինչպես նաև տիրապետում է համապատասխան գործիքակազմին inbound մարքեթինգ կառուցելու համար։